Sau khi làm xong Bước 2 Tạo tài khoản thì bạn đã có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công. Lúc này bạn có thể tiến hành nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu.

Có các trường hợp đề nghị cấp hộ chiếu sau (Bạn chọn 1 trong các trường hợp dưới đây để xem hướng dẫn chi tiết):

1. Cấp hộ chiếu lần đầu

2. Cấp lại hộ chiếu do bị mất

3. Gia hạn (đổi hộ chiếu) do hộ chiếu hết hạn/sắp hết hạn/hết trang/hư hỏng

4. Cấp hộ chiếu cho trẻ em dưới 14 tuổi


Info Travel – Dịch vụ hướng dẫn làm hộ chiếu (passport) online
📞 Hotline: 0327 828 822 – 0903 782 118
📍 Địa chỉ: TK37/7 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
📧 Email: congthongtinvisa@gmail.com
Bài viết liên quan